ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΑ GRAFFITI

 

 

 

Στην καθημερινή μας προσέγγιση στο χώρο των Μαθηματικών παρατηρούμε χρόνια τώρα ως δάσκαλοι την παρουσίασή τους και την εξέτασή τους με έναν τρόπο "στεγνό και στατικό" μέσω ενός πίνακα, με αποτέλεσμα στα μάτια των μαθητών το συγκεκριμένο μάθημα να χάνει σε αξία, αφού ως στόχος "μπαίνει" η αξιολόγηση και η βαθμολογία τους.

Κάτι τέτοιο αυτόματα οδηγεί στην αποξένωση των παιδιών από τα Μαθηματικά και την αδυναμία τους - ίσως και ολόκληρου του συστήματος μέσω της παραδοσιακής τους διδασκαλίας - να νιώσουν τη μαγεία τους και να τα αγαπήσουν, συνειδητοποιώντας ότι τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού, από τη φύση μέχρι τις εφαρμογές της σύγχρονης φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής.

Οι παραπάνω σκέψεις ήταν αυτές που μας οδήγησαν στην εκπόνηση ενός προγράμματος, αφού υπήρχε η άμεση δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες μεθόδους διδασκαλίας με Η/Υ στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Στόχος μας ήταν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την πρακτική εφαρμογή κάθε θεωρητικής μαθηματικής προσέγγισης, να γνωρίσουν τις αμέτρητες δυνατότητες των Μαθηματικών στην καθημερινότητά τους και να "χωνέψουν" πώς από τη θεωρία μπορούν να οδηγηθούν στη πράξη, αφού οι δυναμικές επεξεργασίας σχημάτων και οι απεικονίσεις των fractals ήταν ο προάγγελος ακόμα και των σημερινών graffiti.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που διήρκεσε από τις 3/12/2010 μέχρι τις 8/4/2011, έλαβαν μέρος μαθητές της Α κ' Β Λυκείου. Η ενασχόληση με αυτό γινόταν κάθε Παρασκευή μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον εκ μέρους των μαθητών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Νίκος Σωτηρόπουλος (Μαθηματικός) &

Παναγιώτης Νικολόπουλος (Πληροφορικής)

Υπεύθυνοι του προγράμματος

 

Θεματικές ενότητες