Όμιλοι 2012-2013

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Ηλίας Κουρκουλάκος (ΠΕ02)
Μαίρη Κωττούλα (ΠΕ02)

Δημοσιογραφικός όμιλος μαθητών.
Έκδοση εφημερίδας, περιοδικού, ραδιοφωνικές εκπομπές.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος.

4

2

Χαρινέλα Τουρνά (ΠΕ02)

 Θεατρική παιδεία: Η πρόσληψη του αρχαίου θεάτρου στη νεότερη δραματουργία, ελληνική και ξένη.

2

3

Δημήτρης Μπέττας (ΠΕ02)

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής.

3

4

Ελένη Μαργαρίτου (ΠΕ02)

“Επιλέγω άρα υπάρχω”: Φιλοσοφία της ύπαρξης, Φιλοσοφία του πολιτισμού, Φιλοσοφική ψυχολογία.

2

 

6

Νίκος Σωτηρόπουλος (ΠΕ03)

Εκμάθηση και χρήση του μαθηματικού προγράμματος Geogebra. Πρόσκληση ενδιαφέροντος

2

7

Κώστας Καντάς (ΠΕ03)
Θανάσης Γκυρτής (ΠΕ03)

Η μαθηματική σκέψη διαχρονικά.

  1. Ελληνικοί και διεθνείς μαθηματικοί διαγωνισμοί και η φιλοσοφία τους (Θανάσης Γκυρτής, 1 ώρα)

  2. Τα μαθηματικά στην αρχαιότητα (Κώστας Καντάς, 1 ώρα)

2

 

8

Αντώνης Κρητικός (ΠΕ04.01)

Αστροφυσική & Κοσμολογία» / «Εισαγωγή στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, θεωρία χάους, fractals.

2

9

Ηλίας Μιχελακάκης (ΠΕ04.01)

Πειραματικές τεχνικές.

3

 

13

Σοφία Ναϊσίδου (ΠΕ11)

Ψυχοκινητικές δραστηριότητες στο Άλσος Συγγρού.

3

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου (Π.Π.Σ.) όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας