Όμιλοι 2013-2014

Εκδήλωση παρουσίασης του έργου των Ομίλων

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Μαίρη Κωττούλα (ΠΕ02)

 Ντοκιμαντέρ και εκπαίδευση.

3

2

Δημήτρης Μπέττας (ΠΕ02)

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής.

3

3

Κυριακή Διάμεση (ΠΕ05)

Γαλλικός Πολιτισμός

3

4

Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση (ΠΕ02)

Όμιλος φιλοσοφίας της ύπαρξης και του πολιτισμού. Επιλέγω άρα υπάρχω.

2

5

Μανουήλ Κιουλάφας (ΠΕ03)

Η θέα του σύμπαντος από το παράθυρο του Ευκλείδη. Όλα τα παράθυρα του σύμπαντος έχουν Ευκλείδεια θέα;

2

6

Σοφία Ναϊσίδου (ΠΕ11)

Κινητική κουλτούρα - Χοροκίνηση

3

7

Θανάσης Γκυρτής (ΠΕ03)

Μαθηματική σκέψη & Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

2

8

Κώστας Καντάς (ΠΕ03)

Η μαθηματική σκέψη διαχρονικά. Από την καθημερινότητα στην Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

2

 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2013-2014

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου (Π.Π.Σ.) όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας