Όμιλοι 2014-2015

 

44.

15/6/2015

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μμ, οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκαν σε ομίλους. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των μαθητών.

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

2

Δημήτρης Μπέττας (ΠΕ02)

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής.

3

4

Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση (ΠΕ02)

Άνθρωποι, ζώα, μηχανές

2

6

Σοφία Ναϊσίδου (ΠΕ11)

Κινητική κουλτούρα - Αεροβίωση

3

7

Θανάσης Γκυρτής (ΠΕ03)

Επιχειρησιακή έρευνα (1ο τετράμηνο) - SAT (2ο τετράμηνο)

2

8

Σπύρος Καρδαμίτσης (ΠΕ03)

Τα μαθηματικά ως μοχλός γνώσης και αγωνιστικής άμιλλας

2

9

Κώστας Χαρίτος (ΠΕ04.02)

Χημεία, πείραμα και καθημερινή ζωή

2

10

Παναγιώτης Σαβοριανάκης (ΠΕ02)

Όμιλος κινηματογράφου

2

11

Νίκος Σωτηρόπουλος (ΠΕ03)

Άσε το χάος...να βάλει τάξη.
Fractals -
πλακοστρώσεις (Penrose) - Χάος

2

14

Στυλιανή Βολυράκη (ΠΕ06)

Meet the ... 'Sherlock',
based on the BBC's crime drama series 'Sherlock' (2010)
.

2

22

Σωτηρία Γρηγοροπούλου (ΠΕ10)

Ανθρώπινα δικαιώματα. Από την εφηβεία στην ενεργό κοινωνική ζωή

2

24

Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ06)

The MUN & Forensics Club

3

 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2014-2015

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου (Π.Π.Σ.) όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας