Όμιλοι 2015-2016

 

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Δημήτρης Μπέττας (ΠΕ02)

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής.

2

2

Σοφία Ναϊσίδου (ΠΕ11)

Κινητική κουλτούρα - Αεροβίωση

3

3

Μανουήλ Κιουλάφας (ΠΕ03) & Σπύρος Καρδαμίτσης (ΠΕ03)

Τα μαθηματικά ως μοχλός γνώσης και αγωνιστικής άμιλλας

2

4

Κώστας Χαρίτος (ΠΕ04.02)

Χημεία, πείραμα και καθημερινή ζωή

2

5

Παναγιώτης Σαβοριανάκης (ΠΕ02)

Όμιλος κινηματογράφου

2

6

Νίκος Σωτηρόπουλος (ΠΕ03)

Άσε το χάος...να βάλει τάξη.
Fractals -
πλακοστρώσεις (Penrose) - Χάος

2

7

Νίκος Καλοσπύρος (ΠΕ02) & Βαρβάρα Δημοπούλου (ΠΕ02)

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (και Εργαστήριο Λογοτεχνικής Μετάφρασης)

2

8

Στυλιανή Βολυράκη (ΠΕ06)

Modern British culture through BBC’s series  ‘Sherlock’ (2010): a modern edition of Sir Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes based on the BBC’s series ‘Sherlock’(2010)

2

9

Ειρήνη Δούτσιου (ΠΕ19)

Προγραμματισμός με online πλατφόρμες μάθησης

2

10

Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ06)

The Anavryta MUN Club (Προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΟΗΕ στην Αγγλική γλώσσα)

2

11

Δήμητρα Γιανναρά (ΠΕ07)

Ταξιδεύοντας στο Γερμανικό Πολιτισμό

2

12

Θανάσης Γκυρτής (ΠΕ03)

Επιχειρησιακή έρευνα (1ο τετράμηνο) - SAT (2ο τετράμηνο)

2

13

Σπύρος Καρδαμίτσης (ΠΕ03) - Δάφνη Ζαφειρακοπούλου

Η μουσική ως βασική συνιστώσα της εσωτερικής πληρότητας και η εσωτερική ανασκόπηση της μαθηματικής διάστασής της.

2

14

Κώστας Γούλας (ΠΕ01) - Δημήτρης Μαρκαντωνάτος (ΠΕ02)

Όμιλος Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας (Forensics)

2

 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2015-2016

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου (Π.Π.Σ.) όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας