Όμιλοι 2017-2018

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ06)

The Anavryta MUN Club (Προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΟΗΕ στην Αγγλική γλώσσα)

Τετάρτες (αίθουσα 2) 2:10 - 3:40 μμ

 

2

2

Κώστας Χαρίτος (ΠΕ04.02)

Χημεία, πείραμα και καθημερινή ζωή

Τετάρτες (αίθουσα Χημείου) 2:10 - 3:40 μμ

Ο όμιλος Χημείας του σχολείου μας, σε συνεργασία με την καθηγήτρια των Αγγλικών Στέλλα Βολυράκη, στα πλαίσια του δικτύου e-twinning, συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα “Crazy about Labs”. Σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, οι μαθητές του ομίλου σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρουσιάζουν πειράματα Φυσικών Επιστημών. Μία πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο του παραπάνω σήματος. Το έργο τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (National Quality Label).

2

3

Νίκος Σωτηρόπουλος (ΠΕ04)

"Άσε το ... Χάος να βάλει τάξη". Fractals - Πλακοστρώσεις Penrose - Χάος

Τρίτες (αίθουσα 18) 2:10 - 3:40 μμ

2

4

Σοφία Ναϊσίδου (ΠΕ11)

«Έφηβοι σε κίνηση»

Παρασκευές (εκτός κεντρικού κτηρίου) 2:10 - 4:25 μμ

3

5

Βαρβάρα Δημοπούλου (ΠΕ02)

Επιχειρηματολογία - Αγώνες αντιλογίας (στην Ελληνική γλώσσα)

Πέμπτες (αίθουσες 18 & 17) 2:10 - 3:40 μμ

2

6

Θανάσης Γκυρτής (ΠΕ03)

SATs

Πέμπτες (αίθουσα 3) 2:10 - 3:40 μμ

2

 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2017-2018

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου (Π.Π.Σ.) όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας