Όμιλοι 2020-2021

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Ελένη Χούσου (ΠΕ86)

«Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java»

2

2

Βαρβάρα Δημοπούλου (ΠΕ02)

«Επιχειρηματολογία-Αντιλογία»

2

3

Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ06)

«The Anavryta MUN Club» (Προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΟΗΕ στην Αγγλική γλώσσα)

2

4

Δήμητρα Γιανναρά (ΠΕ07)

«Mach mal 'nen Punkt! Dotday auf Deutsch»

2

5

Σωτηρία Γρηγοροπούλου (ΠΕ78)

«Βουλή των Εφήβων – Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή»

2

6

Στέλλα Βολυράκη (ΠΕ06)

«Δράσεις eTwinning»

2

7

Δημήτρης Μπέττας (ΠΕ02)

«Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής»

2

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2020-2021

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021, βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης όσον αφορά σε μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ ΥΠΑΙΘ ΦΕΚ Β 3870/8.9.2020), των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και απόφαση του ΕΠΕΣ του σχολείου, η λειτουργία των Ομίλων θα πραγματοποιηθεί μέσω των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (εξ αποστάσεως).