Όμιλοι 2021-2022

Ημερολόγιο Ομίλων
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κεχαγιάς Χούσου Γρηγοροπούλου Δημοπούλου-
Γεννεθλίου
Τζανοπούλου
Γιανναρά   Χαρίτος Τουρνά  
    Καραγιαννίδου    
    Γκυρτής    

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Δήμητρα Γιανναρά (ΠΕ07)

«Superhelden machen Superprojekte/Superheroes make super projects – Εθελοντισμός και
Γερμανικά»

2

2

Αθανάσιος Γκυρτής (ΠΕ03)

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, S.A.T.»

2

3

Σωτηρία Γρηγοροπούλου (ΠΕ78)

«Βουλή των Εφήβων – Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή»

2

4

Βαρβάρα Δημοπούλου (ΠΕ02)

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ»
α) Διττοί Λόγοι – Αγώνες Αντιλογίας (στην Ελληνική Γλώσσα)
β) Αυθόρμητος και Προτρεπτικός Λόγος
γ) Εκφραστική Ανάγνωση

2

5

Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ06)

«ANAVRYTA MODEL LYCEUM MODEL UNITED NATIONS CLUB» (Προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΟΗΕ στην Αγγλική γλώσσα)

2

6

Νίκος Κεχαγιάς (ΠΕ04.01)

«Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας: Απο τα quarks στο μεγάλο τείχος Hercules-Corona Borealis»

2

7

Σταματία Τζανοπούλου (ΠΕ04.04)

«Η Βιολογία στην υπηρεσία της Εγκληματολογίας»

4

8

Χαρινέλα Τουρνά (ΠΕ02)

«Όμιλος θεατρικής παιδείας Εαυτοί και ρόλοι:
Πόση Αντιγόνη έχουμε μέσα μας, Κρέοντα, Φύλακα, Ισμήνη; Κατά πόσο υποδυόμαστε την Αντιγόνη, αλλά προκειμένου να επιβιώσουμε γινόμαστε Φύλακες; Ή συνειδητοποιώντας τη βέβαιη συντριβή μας κάτω από υπέρτερες δυνάμεις συμπεριφερόμαστε σαν την Ισμήνη;»

2

9

Κώστας Χαρίτος (ΠΕ04.02)

«Πράσινη Χημεία: Καθημερινή ζωή, περιβάλλον και κλιματική κρίση.»

2

10

Ελένη Χούσου (ΠΕ86)

«Αλγοριθμική και Προγραμματισμός υπολογιστών με Java»

2

11

Στέλλα Βολυράκη (ΠΕ06)

«Αγγλικά - Προετοιμασία ειδικού μαθήματος»

2

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2021-2022

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας