Όμιλοι 2022-2023

Ημερολόγιο Ομίλων
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χαρίτος & Τσεχπενάκης Χούσου Γκυρτής Δημοπούλου & Γενεθλίου Τζανοπούλου
    Χαρίτος & Τσεχπενάκης   Μποτσάκος

 

 

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε όμιλο

 

α/α

Υπεύθυνοι Καθηγητές

Θέμα

Ώρες/Εβδ

 

1

Ελένη Χούσου (ΠΕ86)

«Eπιστημονικός προγραμματισμός με python»

2

2

Αθανάσιος Γκυρτής (ΠΕ03)

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, S.A.T.»

2

3

Βαρβάρα Δημοπούλου & Μαριάμ Γενεθλίου (ΠΕ02)

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ»
α) Διττοί Λόγοι – Αγώνες Αντιλογίας (στην Ελληνική Γλώσσα)
β) Αυθόρμητος και Προτρεπτικός Λόγος
γ) Εκφραστική Ανάγνωση

4

4

Σταματία Τζανοπούλου (ΠΕ04.04)

«Η Βιολογία στην υπηρεσία της Εγκληματολογίας»

4

5

Κώστας Χαρίτος & Αναστάσιος Τσεχπενάκης (ΠΕ04.02)

«Πράσινη Χημεία: Καθημερινή ζωή, περιβάλλον και κλιματική κρίση.»

4

6

Τάσος Μποτσάκος (ΠΕ04.04)

«Το έντεχνο τραγούδι»

2

 

 

ΟΜΙΛΟΙ

 

Κανονισμός λειτουργίας ομίλων 2022-2023

 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας