Το προσωπικό στο σχολικό έτος 2011-2012

 

 

 

Διευθυντής

Δρ. Νικόλαος Παπαευστρατίου

Υποδιευθύντρια

Δρ. Μαρία Παπαδάκη

 

 

Θεολόγοι

  Αναστασία Καρακίτσου

 

     

 

  Άννα Παπανικολάου

 

 

 

 

           

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

   

 

  Δρ. Μαρία Κωττούλα

   

 

  Δρ. Αντώνιος Μαστραπάς

 

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος

   

 

  Ηλίας Κουρκουλάκος, ΜΤΣπ

   

 

  Δρ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

       

 

  Δρ. Ελένη Δημητρίου

   

 

  Δρ. Χαρινέλα Τουρνά

   
           

Μαθηματικοί

  Δρ. Νίκος Παπαευστρατίου

       

 

  Άρτεμις Μώρου, PhD

     

 

  Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

     

 

  Κωνσταντίνος Καντάς, ΜΤΣπ

       

 

  Μαρία Πελεκάνου

       
           

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

  Δρ. Αντώνιος Κρητικός

       

 

  Δρ. Ηλίας Μιχελακάκης, DPhil

       
           
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη        
    Δρ. Χριστίνα Στεφανή    
           
Βιολόγος   Αναστάσιος Μποτσάκος        
           

Ξένων Γλωσσών

         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση    
Αγγλικών   Χρήστος Καλμούκος, ΜΤΣπ        
    Ελένη Γεωργούδη, MA        
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ        
           
Οικονομολόγος   Ευαγγελία Φώτεινα, MSc        
           
Κοινωνιολόγος   Μαριέττα Παπαχειμώνα, ΜΤΣπ        
           
Φυσικής Αγωγής   Σοφία Ναϊσίδου, ΜΤΣπ        
    Μαρία Σκουντριανού        
           
Μηχανικοί   Μερόπη Τερζή, ΜΤΣπ    
    Γεώργιος Δασκαλάκης      
           
Πληροφορικής   Ειρήνη Δούτσιου, MA        

 

 

 

Επιστάτριες

  Μαρία Μεντέ

    Γερασιμούλα Σκλαβενίτη