ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ο Ευκλείδης της Αλεξάνδρειας, 300 π.Χ.

Στοιχεία Ευκλείδου. Δικτυακός τόπος του Δημητρίου Ε. Μουρμούρα με το αρχαίο ελληνικό κείμενο της ιστορικής έκδοσης του καθηγητή Ευάγγελου Σ. Σταμάτη (1953, εκδόσεις ΟΕΣΒ)

Ο Ευκλείδης στη Σχολή των Αθηνών, του Raphael

Τα Στοιχεία της Γεωμετρίας του Ευκλείδη, με το ελληνικό κείμενο του J.L. Heiberg (1883-1885), επεξεργασμένο και με μοντέρνα αγγλική μετάφραση από τον Richard Fitzpatrick, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Texas, στο Austin (2007).

93 αποδείξεις του Πυθαγόρειου θεωρήματος, από τις 367 που κατέγραψε o αμερικανός καθηγητής των μαθηματικών, σε σχολείο του Ohio, Elisha Scott Loomis.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (7/1-6-2013)

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (0/)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (0/)

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1/12-4-2012)