ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ο Δρ. Βασίλειος Αγγελόπουλος είναι συγγενής του Λυκείου Αναβρύτων εξ αγχιστείας. Για πολλά χρόνια διετέλεσε καθηγητής Χημείας στο Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής (στον Πειραιά). Είναι γνωστός, μεταξύ πολλών άλλων, για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας διαδραστικών φύλλων εργασίας στο χρηστικό περιβάλλον του MS EXCEL, τουλάχιστον για τα τελευταία δεκαπέντε έτη.

Μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων μια συλλογή του από διαδραστικά φύλλα εργασίας για την εισαγωγή στην Οργανική Χημεία αφού πρώτα, με την άδειά του, μετασχηματίσαμε το κάθε φύλλο εργασίας σε ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον από εκείνο του MS EXCEL, ως ανεξάρτητες εφαρμογές (executables) της MS VB6  σε περιβάλλον των MS WINDOWS.

Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης,
Ανάβρυτα, Ιούλιος 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1. Αντιστοίχιση συντακτικών τύπων με τους αντίστοιχους μοριακούς τύπους 2. Βασική ορολογία στην ονοματολογία οργανικών ενώσεων με παράδειγμα τις αλκοόλες 3. Ισομέρεια
4. Αρχές ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων 5. Γενίκευση της ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων 6. Αντιδράσεις προσθήκης σε αλκένια
7. Πολυμερισμός των αλκενίων 8. Αντιδράσεις πλήρους καύσης αλκενίων 9. Αντιδράσεις προσθήκης σε αλκίνια
10. Αντιδράσεις πλήρους καύσης αλκινίων 11. Επιπλέον ιδιότητες των αλκινίων 12. Αντιδράσεις πλήρους καύσης των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών
13. Αντιδράσεις εστεροποίησης/υδρόλυσης και οξείδωσης των αλκοολών 14. Αφυδάτωση και όξινος χαρακτήρας των αλκοολών 15. Παρασκευές αλκενίων
16. Παρασκευές αλκινίων 17. Παρασκευές αλκοολών 18. Παρασκευές οργανικών οξέων