ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
(2020-2021)

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 

11.

7/7/2020

Την Τρίτη 7/7/2020 πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις για τη ρύθμιση της σειράς επιτυχίας των μαθητών/τριών που ισοβάθμησαν στις θέσεις 26 και 37, του πίνακα των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για την Α’ Λυκείου του σχολείου μας.

10.

3/7/2020

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ».

9.

23/6/2020

Κωδικοί των αιτήσεων των υποψηφίων που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων της Α’ Λυκείου.

8.

23/6/2020

Οδηγίες προς τους επιτηρητές.

7.

23/6/2020

Οδηγίες για την εξέταση υποψηφίων μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων

6.

15/6/2020

Οδηγίες από την ΕΕΠΠΣ για τους μαθητές και τους γονείς τους για τη δοκιμασία εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια/Λύκεια

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

5.

14/6/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

4.

14/6/2020

Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΘ 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ2261Β’/12-6-2020): Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-21

3.

13/6/2020

 

2.

26/5/2020

Ενδεικτά θέματα Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια

1.

13/5/2020

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021