Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 

4.

8/3/2021

Συμμετοχή Αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Οδηγίες

Υπόδειγμα αίτησης (8-19/3/21, δόθηκε παράταση μέχρι Τρίτη 30/3)

Η σχετική Υ.Α

3.

19/1/2021

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Υπόδειγμα αίτησης (καταληκτική ημερομηνία 20/1/21)

2.

17/12/2020

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

1.

24/11/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ-2021