Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 

4.

13/3/2017

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017

3.

9/3/2017

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2.

22/2/2017

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1.

21/2/2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ (Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης))