2017-2018

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Γεωργία Κατσαγάνη, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 στη Α Αθήνας, Φιλόλογος

Λεωνίδας Μάντζος, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Γεωλόγος

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, PhD, MSc, MEd

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:

 

 

Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

 

2014-2017

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Γεωργία Κατσαγάνη, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 στη Α Αθήνας, Φιλόλογος

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

 

2013-2014

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αναστασία Γεωργιάδου, Δρ.

(αποχαιρετιστήριο μήνυμα λόγω συνταξιοδότησης)

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 στη Β Αθήνας, Χημικός

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

 

2012-2013

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αναστασία Γεωργιάδου, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 στη Β Αθήνας, Χημικός

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Αντώνης Μαστραπάς, Δρ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος