2021-2023

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Αλεξανδρίδης

Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Δρ.

Παιδαγωγικά υπεύθυνη ΣΕΕ του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 στη Β Αθήνας, Φιλόλογος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Οτζάκογλου, MSc, ΜΤΣπ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Πληροφορικός

ΜΕΛΗ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Δρ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Χαρινέλα Τουρνά, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

 

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:

 

 

Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

 

2020-2021

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Δρ.

Παιδαγωγικά υπεύθυνη ΣΕΕ του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 στη Β Αθήνας, Φιλόλογος

Θεόδωρος Οτζάκογλου, MSc, ΜΤΣπ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Πληροφορικός

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Δρ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

 

2019-2020

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Δρ.

Παιδαγωγικά υπεύθυνη ΣΕΕ του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 στη Β Αθήνας, Φιλόλογος

Λεωνίδας Μάντζος, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Γεωλόγος

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Δρ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

 

2017-2019

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Γεωργία Κατσαγάνη, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 στη Α Αθήνας, Φιλόλογος

Λεωνίδας Μάντζος, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Γεωλόγος

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, PhD, MSc, MEd

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

2014-2017

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Γεωργία Κατσαγάνη, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 στη Α Αθήνας, Φιλόλογος

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

2013-2014

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αναστασία Γεωργιάδου, Δρ.

(αποχαιρετιστήριο μήνυμα λόγω συνταξιοδότησης)

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 στη Β Αθήνας, Χημικός

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Μαρία Παπαδάκη, Δρ.

Καθηγήτρια του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Χημικός

 

2012-2013

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Πασιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

ΜΕΛΗ

Αναστασία Γεωργιάδου, Δρ.

Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 στη Β Αθήνας, Χημικός

Μανουήλ Κιουλάφας, Δρ.

Διευθυντής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Μαθηματικός

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Δρ.

Γραμματέας - Πρακτικογράφος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος

Αντώνης Μαστραπάς, Δρ.

Καθηγητής του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων

Φιλόλογος