2017-2018

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Δημήτρης Μπέττας

Α2

  Θανάσης Γκυρτής

Α3

  Παναγιώτης Σαβοριανάκης

Α4

  Αικατερίνη Μουστακάτου

Β1

  Σοφία Ναϊσίδου

Β2

  Ευαγγελία Καραγιαννίδου

Β3

  Αναστάσιος Μποτσάκος

Β4

  Ελένη Μαργαρίτου

Γ1

  Κυριακή Διάμεση

Γ2

  Σωτηρία Γρηγοροπούλου

Γ3

  Στέλλα Βολυράκη

Γ4

  Σπύρος Καρδαμίτσης