2022-2023

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Σταματία Τζανοπούλου

Α2

  Δήμητρα Κολάση 

Α3

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος 

Α4

  Δέσποινα Γαλάνη 

Β1

  Ξανθίππη Κοιλάκου  

Β2

  Βάιος Κυριάκης 

Β3

  Αικατερίνη Αργυροπούλου 

Β4

  Μαριάμ Γενεθλίου 

Γ1-Θετ

  Παναγιώτης Παπανικολάου 

Γ2-Θετ

  Νικόλαος Κεχαγιάς

Γ3-Θετ/Οικ

  Σπύρος Καρδαμίτσης 

Γ4-Υγείας

  Στυλιανή Βολυράκη 

Γ5-Ανθρ

  Βαρβάρα Δημοπούλου