2021-2022

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Χριστίνα Σιδερή 

Α2

  Σταματία Τζανοπούλου 

Α3

  Αικατερίνη Αργυροπούλου 

Α4

  Μαριάμ Γενεθλίου 

Β1

  Ευαγγελία Καραγιαννίδου  

Β2

  Αθανάσιος Τσεχπενάκης 

Β3

  Νικόλαος Κεχαγιάς 

Β4

  Σπύρος Καρδαμίτσης 

Γ1-Θετ

  Παναγιώτης Παπανικολάου 

Γ2-Θετ

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος 

Γ3-Θετ/Οικ

  Βάιος Κυριάκης 

Γ4-Υγείας

  Στυλιανή Βολυράκη 

Γ5-Ανθρ

  Βαρβάρα Δημοπούλου