2018-2019

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Ελένη Μαργαρίτου

Α2

  Αικατερίνη Μουστακάτου

Α3

  Σοφία Ναϊσίδου

Α4

  Πολυχρόνης Λουλάκης

Β1

  Δημήτρης Μπέττας

Β2

  Αριστείδης Σαλάς

Β3

  Σπύρος Καρδαμίτσης

Β4

  Θανάσης Γκυρτής

Γ1

  Σωτηρία Γρηγοροπούλου

Γ2

  Ευαγγελία Καραγιαννίδου

Γ3

  Κυριακή Διάμεση

Γ4

   Στέλλα Βολυράκη