2019-2020

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Στέλλα Βολυράκη

Α2

  Πολυχρόνης Λουλάκης

Α3

  Σοφία Ναϊσίδου

Α4

  Αικατερίνη Μουστακάτου

Β1

  Δημήτρης Μπέττας

Β2

  Σπύρος Καρδαμίτσης

Β3

  Αριστείδης Σαλάς

Β4

  Ελένη Μαργαρίτου

Γ1-Θετ

  Ευαγγελία Καραγιαννίδου

Γ2-Θετ

  Κυριακή Διάμεση

Γ3-Θετ/Οικ

  Θανάσης Γκυρτής

Γ4-Υγείας

  Κώστας Γούλας

Γ5-Ανθρ

  Σωτηρία Γρηγοροπούλου