2016-2017

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

  Σωτηρία Γρηγοροπούλου

Α2

  Δημήτρης Μπέττας

Α3

  Δημήτρης Μαρκαντωνάτος

Α4

  Θανάσης Γκυρτής

Β1

  Σοφία Ναϊσίδου

Β2

  Ευαγγελία Καραγιαννίδου

Β3

  Ελένη Μαργαρίτου

Β4

  Αριστείδης Σαλάς

Γ1

  Κυριακή Διάμεση

Γ2

  Χριστίνα Σιδερή

Γ3

  Στέλλα Βολυράκη

Γ4

  Σπύρος Καρδαμίτσης