Διευθύνσεις e-mails (υπηρεσιακά) και e-rooms (webex) των καθηγητών

 

 

 

Διευθυντής

Θεόδωρος Οτζάκογλου, MSc, ΜΤΣπ

 

 

 

 

e-Mail

e-Room

Θεολόγοι

  Δήμητρα Κολάση, MA

dkolasi@sch.gr

    Αικατερίνη Καρατζά aikaratza@sch.gr
       

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

emargarito@sch.gr

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος

nkalospy@sch.gr

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

dimibettas@sch.gr

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

vardimopou@sch.gr

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

dmark@sch.gr
    Δρ. Χριστίνα Σιδερή chsider@sch.gr
    Δρ. Μαρία Κωττούλα mkottoula@sch.gr
    Δρ. Χαρινέλα Τουρνά chtourna@sch.gr
    Μαριάμ Γενεθλίου, MA mgeneth@sch.gr
       

Μαθηματικοί

  Δρ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

niksotirop@sch.gr

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

athgkyrtis@sch.gr

 

  Σπύρος Καρδαμίτσης, MEd

skardamits@sch.gr
 

  Αικατερίνη Αργυροπούλου, ΜΤΣπ

aargyrop@sch.gr
    Ξανθίππη Κοιλάκου xkoilakou@sch.gr
       

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

sthadji@sch.gr
    Νικόλαος Κεχαγιάς, ΜΔΕ nkechagias@sch.gr
    Παναγιώτης Παπανικολάου ppapaniko@sch.gr
       
       
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη papadakmak@sch.gr
    Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος kcharit@sch.gr
 

  Αναστάσιος Τσεχπενάκης, ΜΤΣπ

atsechpen@sch.gr
       
Βιολόγοι   Αναστάσιος Μποτσάκος botsakost@sch.gr
    Σταματία Τζανοπούλου stzanop@sch.gr
       

Ξένων Γλωσσών

     
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση kdiamesi@sch.gr
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ ekaragian@sch.gr
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ stellavol@sch.gr
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ dgiannara@sch.gr
       
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη despgalani@sch.gr
       
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ sotgrig@sch.gr
       
Φυσικής Αγωγής   Βάιος Κυριάκης vaioskiriakis@sch.gr
    Αθανάσιος Παπαχατζής apapachatz@sch.gr
       
Πληροφορικής   Ελένη Χούσου, MSc elehousou@sch.gr
    Ειρήνη Κουρκούτα