Μάρτιος/Απρίλιος/Μάΐος 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σύγχρονης/Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος:

  Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

Υπεύθυνος Υπηρεσίας Ασύγχρονης Επικοινωνίας:

  Νίκος Κωνσταντίνου

Υπηρεσία Ασύγχρονης Επικοινωνίας
(Anavryta Cource Communication Services)

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
4 26/4/2020

Το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα Σύχρονης Διδασκαλίας, 131 ωρών, έχει ισχύ για την εβδομάδα της Δευτέρας 27 Απριλίου.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

3 5/4/2020

Το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα Σύχρονης Διδασκαλίας, 120 ώρών, έχει ισχύ για την εβδομάδα της Δευτέρας 6 Απριλίου και για μία εβδομάδα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

2 27/3/2020

Το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα Σύχρονης Διδασκαλίας, 108 ώρών, έχει ισχύ για την εβδομάδα της Δευτέρας 30 Μαρτίου και για μία εβδομάδα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

1 27/3/2020

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπείτε στην αίθουσα διδασκαλίας ενός καθηγητή και να συμμετάσχετε στο μάθημα.

 
  n

Ο καθηγητής για τη συγκεκριμένη διδασκαλία (μέρα/ώρα) έχει στείλει στο email του μαθητή προσωπική πρόσκληση. (Δείτε ένα δείγμα της πρόσκλησης αυτής.) Πριν ξεκινήσει το μάθημα και κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας, ο μαθητής μπαίνει αυτόματα στην αίθουσα του καθηγητή με το σύνδεσμο: Join meeting

  n

Πριν ξεκινήσει το μάθημα και κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας, ο μαθητής χρησιμοποιεί το σύνδεσμο που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του καθηγητή του μαθήματος, στην παρακάτω λίστα. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής αποστέλλει αίτημα στον καθηγητή να εισέλθει στην αίθουσα και ο καθηγητής το κάνει αποδεκτό ή το απορρίπτει.

 

 

e-ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   

e-Mail

e-Class

e-Room

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος

 

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

   

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

 

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

 
    Δρ. Χριστίνα Σιδερή  
    Δρ. Αικατερίνη Μουστακάτου    
    Δρ. Μαρία Κωττούλα    
         

Μαθηματικοί

  Δρ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

 

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

 

 

  Σπυρίδων Καρδαμίτσης, MEd

 
 

  Αριστείδης Σαλάς, ΜΤΣπ

   
 

  Πολυχρόνης Λουλάκης, ΜΤΣπ

 
         

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

  Δρ. Αντώνιος Κρητικός

   
    Παναγιώτης Παπανικολάου    
    Λουκάς Αργυρίου, ΜΤΣπ    
         
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη    
    Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος    
 

  Ιωάννα Πάττα, ΜΤΣπ

   
         
Βιολόγοι   Αναστάσιος Μποτσάκος    
    Γεώργιος Βίλλιας   
         
Γεωλόγος   Λεωνίδας Μάντζος, PhD, MSc, MEd    
         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση  
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ    
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ    
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ    
         
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη    
         
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ    
         
Πληροφορικής   Ελένη Χούσου, MSc