2006-2007

Αντιπρόσωποι των Μαθητών

 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Κάββαλος Δ.

Πρόεδρος

2

Οικονομόπουλος Χ.

Αντιπρόεδρος

3

Πολυχρονοπούλου Χ.

Γραμματέας

4

Μόδας Β.

Μέλος

5

Αδαμόπουλος Δ.

Μέλος

6

Τριανταφύλλου Χ.

Μέλος

7

Ασημακοπούλου Α.

Μέλος

8

Μαντζάκου Ρ.

Μέλος

9

Καλούτσης Μ.

Μέλος

10

Σταθουλόπουλος Κ.

Μέλος

11

Σοφιανός Γ.

Μέλος

12

Ξυλούρης Α.

Μέλος

13

Σιατή Ε.

Μέλος

14

Μπαγγέρης Ι.

Μέλος

15

Παπαευαγγέλου Τ.

Μέλος