2021-2022

Αναθέσεις Μαθημάτων & Ωρολόγια Προγράμματα

 

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος: Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

 

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
1 11/9/2021

Δια ζώσης ωράριο μαθημάτων και διαλειμμάτων

Εξ αποστάσεως ωράριο μαθημάτων και διαλειμμάτων
2 18/11/2021

Αναθέσεις μαθημάτων στα τμήματα (από 22/11/2021)

3 20/11/2021

Υπηρεσιακά emails και διευθύνσεις erooms (webex) καθηγητών

4 28/2/2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας. Τυχόν αναμορφώσεις θα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αιθουσών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως) Ενημερώσεων Γονέων/Κηδεμόνων

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 21/1/2022

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
9 27/10/2021

Την ημέρα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου το πρόγραμμα μαθημάτων αναμορφώνεται εξ αιτίας κάποιων προγραμματισμένων απουσιών των καθηγητών.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών