2020-2021

Αναθέσεις Μαθημάτων & Ωρολόγια Προγράμματα

 

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος: Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

 

 

 

ΤΡΕΧΟΝ ΚΥΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   

Αναθέσεις μαθημάτων σε καθηγητές κατανεμημένες στα τμήματα (18/9)

   

Ωράριο λειτουργίας (16/9)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα αιθουσών

 
   

Ημέρες και ώρες ακρόασης των κηδεμόνων από τους καθηγητές

 

 

Δείτε παρακάτω εφαρμογή τυχόν αναμορφώσεων του κύριου ωρολογίου προγράμματος για διάφορους έκτακτους λόγους, πχ εκδρομές τάξεων κλπ.

 

 

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 15/9/2020

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
2 18/9/2020

Το τμήμα Γ Υγείας στο κομμάτι του προσανατολισμού σπάει σε 2 τμήματα.
Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 21/9

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αιθουσών

1 17/9/2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου (Τρίτη - Παρασκευή)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (αλλαγές στην Παρασκευή της Β)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (αλλαγές στην Παρασκευή της Β)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αιθουσών