2016-2017

Αναθέσεις Μαθημάτων & Ωρολόγια Προγράμματα

 

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος: Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης (Φυσικός)

 

 

ΤΡΕΧΟΝ ΚΥΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   

Αναθέσεις μαθημάτων σε καθηγητές κατανεμημένες στα τμήματα (13/3/2017)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών, και ετικέτες μεγάλες και μικρές)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα αιθουσών

   

Ημέρες και ώρες ακρόασης των κηδεμόνων από τους καθηγητές

 

Δείτε παρακάτω εφαρμογή τυχόν αναμορφώσεων του κύριου ωρολογίου προγράμματος για διάφορους έκτακτους λόγους, πχ εκδρομές τάξεων κλπ.

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 23/1/2017

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
13 27/3/2017

Το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου για τις ημέρες που μαθητές θα είναι σε εκπαιδευτικές εκδρομές (Πέμπτη 30/3, Παρασκευή 31/3 και Δευτέρα 3/4).

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

12 9/3/2017

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου, οι καθηγήτριες Καραγιαννίδου, Γρηγοροπούλου και Γαλάνη θα συνοδέψουν μαθητές σε Διήμερη Επιμορφωτική Δράση (10-11/03/2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Jean Monnet "Include European Union Values- IncludU" 2016-2018. Το σχολείο θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

11 2/3/2017

Οι καθηγητές Διάμεση, Δούτσιου, Καρδαμίτσης και Ν. Σωτηρόπουλος θα συνοδέψουν μαθητές της Α και Β Λυκείου στο Παρίσι. Από Δευτέρα 6/3 μέχρι και Πέμπτη 9/3 το σχολείο θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 10/3 θα ισχύσει το πλήρες πρόγραμμα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

10 23/1/2017

Αλλαγές εξαιτίας της αλλαγής τετραμήνου.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 

 

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 12/9/2016

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
9 11/1/2017

Λόγω προγραμματισμένης απουσίας του κ. Σαβοριανάκη από τη Δευτέρα 9/1 έως και την Πέμπτη 12/1 έγιναν μικρές αλλαγές με στόχο την αφαίρεση κενών από το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών. Επίσης περικόπηκαν οι τελευταίες 2 ώρες της Τετάρτης 11/1 λόγω της κακοκαιρίας.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

8 9/1/2017

Λόγω προγραμματισμένης απουσίας του κ. Σαβοριανάκη από τη Δευτέρα 9/1 έως και την Πέμπτη 12/1 έγιναν μικρές αλλαγές με στόχο την αφαίρεση κενών από το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

7 3/12/2016

Η λειτουργία του σχολείου θα αλλάξει κατά τις ημέρες Τετάρτη 14/12 και Παρασκευή 16/12 που οι μαθητές της Γ Λυκείου θα βρίσκονται σε εκπαιδευτική εκδρομή.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

6 20/10/2016

Αλλαγή στην ανάθεση της Γεωμετρίας/Β3 και αντίστοιχη διόρθωση στις ημέρες και ώρες ακρόασης κηδεμόνων.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

5 8/10/2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 10/10/2016 εξαιτίας αλλαγών στη χρήση αιθουσών. Επίσης, έγινε αλλαγή στις αναθέσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης του θεωρητικού τμήματος της Γ Λυκείου.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

4 3/10/2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 3/10/2016

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

3 24/9/2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 26/9/2016 και μόνο για μία εβδομάδα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

2 17/9/2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 19/9/2016 και μόνο για μία εβδομάδα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

1 11/9/2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 12/9/2016 και μόνο για μία εβδομάδα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)