2018-2019

Αναθέσεις Μαθημάτων & Ωρολόγια Προγράμματα

 

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος: Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

 

 

ΤΡΕΧΟΝ ΚΥΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   

Αναθέσεις μαθημάτων σε καθηγητές κατανεμημένες στα τμήματα (18/9)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα αιθουσών

 
   

Ημέρες και ώρες ακρόασης των κηδεμόνων από τους καθηγητές

 

 

Δείτε παρακάτω εφαρμογή τυχόν αναμορφώσεων του κύριου ωρολογίου προγράμματος για διάφορους έκτακτους λόγους, πχ εκδρομές τάξεων κλπ.

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 11/9/2018

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
2 17/9/2018

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα της Δευτέρας 17/9 (και μόνο για αυτήν; διορθωμένο)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

1 10/9/2018

Ωρολόγιο πρόγραμμα για τις ημέρες Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας (διορθωμένο)

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών (χαρακτηρισμένο και με χρήση αιθουσών)