2022-2023

Αναθέσεις Μαθημάτων & Ωρολόγια Προγράμματα

 

Υπεύθυνος ωρολογίου προγράμματος: Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

 

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
1 6/1/2023

Αναθέσεις μαθημάτων στα τμήματα (από 9/1/2023)

2 30/9/2022

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις e-mails & WEBEX των καθηγητών

3 28/1/2023

Κύριο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας.

Τυχόν αναμορφώσεις θα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αιθουσών

   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέα/Κηδεμόνα (δια ζώσης κάθε Τετάρτη από 2η μέχρι και 6η ώρα & 1 ώρα από απόσταση)
Για επικοινωνία από απόσταση ο γονέας/κηδεμόνας ενδείκνυται να κλείσει ραντεβού με τον καθηγητή, με email .

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: από 23/1/2023

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 
1 24/3/2023 Ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας κατά τις ημέρες της εκπαιδευτικής εκδρομής της Α.
Οι μαθητές της Α που δεν θα συμμετάσχουν στην εκδρομή θα σχηματίσουν ένα τμήμα του οποίου τα μαθήματα θα διδάσκονται σύγχρονα από απόσταση.
 
   

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών