Το προσωπικό στο σχολικό έτος 2014-2015

 

 

Διευθυντής

Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

Υποδιευθυντής

Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

 

Θεολόγοι

  Δρ. Κωνσταντίνος Γούλας

 

     
           

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)

   

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

       

 

  Δρ. Ελένη Δημητρίου

   

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

   

 

  Δρ. Παναγιώτης Σαβοριανάκης

       

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

 
    Χριστίνα Σιδερή, ΜΤΣπ      
    Ελευθερία Κατσαρού        
           

Μαθηματικοί

  Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

   
 

  Άρτεμις Μώρου, PhD

     

 

  Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

   

 

  Κωνσταντίνος Καντάς, ΜΤΣπ

       

 

  Σπυρίδων Καρδαμίτσης, MEd

           

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

  Δρ. Αντώνιος Κρητικός

       

 

  Δρ. Ηλίας Μιχελακάκης, DPhil

   
           
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)        
    Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος        
           
Βιολόγος   Αναστάσιος Μποτσάκος      
           

Ξένων Γλωσσών

         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση    
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ        
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ        
           
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ        
           
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη        
           
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ        
           
Φυσικής Αγωγής   Σοφία Ναϊσίδου, ΜΤΣπ        
    Σοφία Μπαντού        
           
Μηχανικοί   Μερόπη Τερζή, ΜΤΣπ  
    Γεώργιος Δασκαλάκης      
           
Πληροφορικής   Ειρήνη Δούτσιου, MA        
    Άγγελος Καραφωτιάς        
           

 

 

 

Δημοτική Υπάλληλος

 Γερασιμούλα Σκλαβενίτη