Το προσωπικό στο σχολικό έτος 2015-2016

 

 

 

Διευθυντής

Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

Υποδιευθυντής

Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

 

Θεολόγοι

  Δρ. Κωνσταντίνος Γούλας

 

     
           

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)

   

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

       

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

   

 

  Δρ. Παναγιώτης Σαβοριανάκης

   

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

 

 

  Βασίλειος Τριάντος, MΤΣπ

       
           

Μαθηματικοί

  Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

   
 

  Άρτεμις Μώρου, PhD

     

 

  Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

   

 

  Κωνσταντίνος Καντάς, ΜΤΣπ

       

 

  Σπυρίδων Καρδαμίτσης, MEd

 

  Δήμητρα Μιχαλιά

       
           

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

  Δρ. Αντώνιος Κρητικός

       

 

  Δρ. Ηλίας Μιχελακάκης, DPhil

   
           
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)        
    Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος        
           
Βιολόγος   Αναστάσιος Μποτσάκος      
           

Ξένων Γλωσσών

         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση    
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ        
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ        
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ        
           
Καλλιτεχνικών   Ευγενία Πάλλα        
           
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη        
           
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ        
           
Φυσικής Αγωγής   Σοφία Ναϊσίδου, ΜΤΣπ        
    Ειρήνη Σκάρπου        
           
Μηχανικοί   Μερόπη Τερζή, ΜΤΣπ  
    Γεώργιος Δασκαλάκης      
           
Πληροφορικής   Ειρήνη Δούτσιου, MA        
    Γεώργιος Χλωρός        

 

 

 

Δημοτική Υπάλληλος

 Γερασιμούλα Σκλαβενίτη