Το προσωπικό στο σχολικό έτος 2016-2017

 

 

 

Διευθυντής

Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

Υποδιευθυντής

Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

 

Θεολόγοι

  Δρ. Κωνσταντίνος Γούλας

 

   
    Ευσταθία Ψαρογιώργου        
           

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)

   

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

       

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

   

 

  Δρ. Παναγιώτης Σαβοριανάκης

   

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

 
    Χριστίνα Σιδερή, ΜΤΣπ      

 

  Αθανασία Στρίφα

       
           

Μαθηματικοί

  Δρ. Μανουήλ Κιουλάφας

   
 

  Άρτεμις Μώρου, PhD

     

 

  Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

   

 

  Κωνσταντίνος Καντάς, ΜΤΣπ

       

 

  Σπυρίδων Καρδαμίτσης, MEd

 

  Αριστείδης Σαλάς, ΜΤΣπ

       
           

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

  Δρ. Αντώνιος Κρητικός

       

 

  Δρ. Ηλίας Μιχελακάκης, DPhil

   

 

  Σπυρίδων Σαγιάς

       
           
Χημικοί   Δρ. Μαρία Παπαδάκη (μέλος ΕΠ.Ε.Σ.)        
    Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος        
           
Βιολόγος   Αναστάσιος Μποτσάκος      
    Ιωάννα Μιχοπούλου        

Ξένων Γλωσσών

         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση    
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ        
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ        
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ        
           
Καλλιτεχνικών          
           
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη        
           
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ        
           
Φυσικής Αγωγής   Σοφία Ναϊσίδου, ΜΤΣπ        
    Καλιρρόη Νταλαχάνη        
           
Μηχανικοί   Μερόπη Τερζή, ΜΤΣπ  
    Γεώργιος Δασκαλάκης      
           
Πληροφορικής   Ειρήνη Δούτσιου, MA        
    Μεγακλής Σωτηρόπουλος        

 

 

 

Δημοτική Υπάλληλος

 Γερασιμούλα Σκλαβενίτη