Το προσωπικό στο σχολικό έτος 2023-2024

 

 

Διευθυντής

Χρήστος Μουρατίδης, M.Sc, M.Ed.

Υποδιευθυντής

Σπύρος Καρδαμίτσης, MEd

Υποδιευθυντής

Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 

 

 

 

 

     

Θεολόγοι

  Δήμητρα Κολάση, MA

 

     
 

  Ιωάννης Νάκου

       
           

Φιλόλογοι

  Δρ. Ελένη Μαργαρίτου

 

 

  Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος

   

 

  Δημήτριος Μπέττας, ΜΤΣπ

       

 

  Δρ. Βαρβάρα Δημοπούλου

   

 

  Δημήτριος Μαρκαντωνάτος, MΑ

 
    Δρ. Χριστίνα Σιδερή      
    Δρ. Μαρία Κωττούλα        
    Μαριάμ Γενεθλίου, MA      
    Αικατερίνη Κόλλια        
           

Μαθηματικοί

  Χρήστος Μουρατίδης, M.Sc, M.Ed.

 

 

  Αθανάσιος Γκυρτής, ΜΤΣπ

   

 

  Σπύρος Καρδαμίτσης, MEd

 

  Αικατερίνη Αργυροπούλου, ΜΤΣπ

       
 

  Αριστείδης Σαλάς, ΜΤΣπ

       
    Ευδοκία Ψύλλα        
           

Φυσικοί

  Στυλιανός Χατζηθεοδωρίδης, PhD

 
    Νικόλαος Κεχαγιάς, ΜΔΕ      
    Παναγιώτης Παπανικολάου        
           
Χημικοί   Δρ. Κωνσταντίνος Χαρίτος        
    Αναστάσιος Τσεχπενάκης, ΜΤΣπ        
 

  Θωμάς Παπαστεργιάδης

       
           
Βιολόγοι   Δρ. Σταματία Τζανοπούλου      
    Νικολέττα Καραμάνη        
           

Ξένων Γλωσσών

         
Γαλλικών   Δρ. Κυριακή Διάμεση    
Αγγλικών   Ευαγγελία Καραγιαννίδου, ΜΤΣπ        
    Στυλιανή Βολυράκη, ΜΤΣπ        
Γερμανικών   Δήμητρα Γιανναρά, ΜΤΣπ        
           
Οικονομολόγος   Δρ. Δέσποινα Γαλάνη        
           
Κοινωνιολόγος   Σωτηρία Γρηγοροπούλου, ΜΤΣπ        
           
Φυσικής Αγωγής   Ιωάννης Μπούρμπουλας        
    Αθανάσιος Παπαδόπουλος        
           
Πληροφορικής   Ελένη Χούσου, MSc        
    Δημήτριος Κατσομήτρος        
 

 

       

 

 

 

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 Γερασιμούλα Σκλαβενίτη

 
   Δημήτριος Λούτσας  
   Βασίλειος Μήτρου